KOLTUK ÇIKARTILMASI VEYE İLAVE PROJESI

 

Koltuk Çıkartılması veye İlave Projesi

Araçta Koltuk Çıkartılması veya İlavesi

Araçta ulaşılabilir koltuk bağlantı yerleri varsa, koltuk basit bir şekilde bağlanabiliyorsa, aracın koltuk kapasitesi azami bağlantı sayısı kadardır. Yerinden sökülmüş koltuk, koltuk çıkartma anlamı taşımaz. Ulaşılabilir koltuk bağlantılarının tanımı MARTOY’ un Ek II Kısım C’ de yer almaktadır.

Koltuk bağlantıları, kaynak vb. kalıcı yöntemler ile tekrar bağlanamayacak biçimde tadil edilirse koltuk çıkartılmış kabul edilir.

Koltuk ilavesinde, bütün kategorilerde bağlantıların bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek VII madde 1.15, ayrıca emniyet kemeri bakımından madde 1.19, madde 1.31’e uygun olması aranır. M2 me M3 kategorileri ayrıca Ek VII madde 1.50’ye uygun olmalıdır.

Koltukların bağlandığı raylarda, koltuk çıkartılması durumunda kesme, kaynak vb. herhangi bir işlem yapılmasına gerek yoktur.

Nasıl bağlantı veya söküm yapıldıysa rapora yazılacak, bağlantı detay resimleri ve montaj talimatı rapora eklenecek.

Uygunluk belgesi tarihi 13.02.2009 tarihinden önce M2-M3 kategorisi araçlara yapılan koltuk tadilatlarında 2001/85/AT Yönetmeliğine uygunluğunun aranmasına gerek yoktur. Yapılan tadilat kategori ve/veya sınıf değişikliği içeriyorsa, yeni kategorisinin ve/veya sınıfının tüm şartlara uygunluğunu belgelendirmeli veya teknik servis raporuyla teşvik etmelidir.

Bu tadilatın uygunluğu yetki belgeli mühendis tarafından raporlandırılmalıdır.